miniature-people-happy-senior-couple-sit

תכנון פנסיוני 

קרן פנסיה? ביטוח מנהלים? קופת גמל? ואולי דווקא קופת גמל בניהול אישי (IRA)? 

רובנו לא מודעים לכך כי אחת ההחלטות החשובות שנקבל בחיינו הינה בחירת האפיק הפנסיוני אשר ילווה אותנו בדרכנו המקצועית ועד אשר נגיע לפרישה. תהליך תכנון פנסיוני עבר מהפך של ממש בשנים האחרונות והרגולציה בנושא קידמה מהלכים שמטרתם לפשט את התחום המורכב ולהעביר את השליטה ללקוח. בדרך לכך, ניתן דגש רב על מאפיינים כמו תשואה ודמי ניהול והרבה פחות תשומת לב על מורכבות התחום בדגש על מונחים מאיימים כגון; איזון אקטוארי, תשואה דמוגרפית מקדמי קצבה ועוד. באקו ביטוח ופיננסים נבחן את המוצר הפנסיוני הנכון ביותר עבורכם. נדבר בשפה פשוטה וברורה ונוודא שכל מוצר נמצא במצב האופטימאלי עבורכם, בכיסוי הביטוחי הנדרש, במסלול ההשקעה הנכון, בעלויות אטרקטיביות ובהתאמה מלאה לרגע שממנו נתחיל לקבל קצבה בפרישה.