workplace-results-professional-report-ac

תכנון פיננסי

הגשמת המטרות? שמירה על אורח החיים הנוכחי? החזרת הסדר והשליטה לחייכם? 

בתכנון נכון נוכל לסייע בשמירה על תקציב מאוזן ולהימנע מחובות ותשלומים מיותרים. התכנון הוא תנאי לחיסכון והגשמת חלומות בכל שלב בחיים ובעיקר בגיל השלישי. תכנון נכון יעניק ארגז כלים של ממש ואחרי שמתרגלים להשתמש בו נוכל להפוך אותו להרגל קבוע.

רבים מאיתנו מגיעים לשלב הפרישה ללא הכנה מוקדמת וללא תכנון כלכלי נכון לשלב הבא. עם התארכות תוחלת החיים, עולה הצורך לפנאי ושמירה על רמת חיים נאותה שתספק מענה כלכלי לצרכים שלך ובני משפחתך.

באקו פתרונות פיננסים נוכל לסייע במתן פתרונות לייעול ושיפור התיק הקיים בעזרת הרחבת אפיקי ההשקעות, שינוי רמות סיכון בערוצי השקעה בעלי יתרונות מיסויים, הוזלת עלויות משמעותית ועוד.

מדיניות השקעות אחריות-חברתית-סביבתית (ESG)

בשנים האחרונות הולכת וגוברת בעולם בכלל ולאחרונה אף בישראל ההכרה בשיקולים סביבתיים, חברתיים ובעלי ממשל תאגידי תקין. היום אנו מבינים יותר את ההשפעה של גופים מוסדיים בקידום תשתיות אנרגיה נקייה, טיפול בזיהום אויר מים וקרקע וכיצד השפעתם על ביצועי תיקי ההשקעות לטווח ארוך. 

מחקרים מהשנים האחרונות אף מצביעים על ירידת ערכם של מניות חברות דלקים פוסיליים בעוד מניות חברות אנרגיות מתחדשות נמצאות בנסיקה. בנוסף, אנו רואים גידול אדיר בהיקפי תעודות הסל והקרנות המשקיעות בהשקעות אחראיות. 

באקו ביטוח ופיננסים אנו מעודדים אתכם לנקוט עמדה אקטיבית ומאפשרים לכם לנהל את השקעותיכם לפי עקרונות אלו.  

מעוניינים להשקיע בחברות אנרגיות מתחדשות כגון; אנרגיה סולארית, רוח ופתרונות אגירה שאובה? 

צרו איתנו קשר עוד היום 

workplace-results-professional-report-ac