car-model-calculator-coins-white-table.j

ביטוח רכב

רבות כבר נאמר על הכיסוי הדינאמי ביותר בענף ביטוח, הפרמטרים השונים אשר משפיעים על התעריפים מדי חודש, על הפערים בין החברות השונות ועל השפעת הטכנולוגיה על המחירים 

חשוב מאוד שנתאים את ביטוח הרכב בהתאם לצרכיך, לרבות סוג הכיסוי הביטוחי (מקיף או צד שלישי), ורכישת הרחבות וכיסויים נוספים. אקו ביטוח ופיננסים כסוכנות עצמאית שאינה מחויבת לגוף כזה או אחר מבצעת עבורך השוואה בין כל החברות ומתחייבת האטרקטיבי ביותר עבורך