protect-your-house.jpg

ביטוח דירה 

חסכתם שנים, חלקכם קיבלו מההורים כספים, לקחתם הלוואות, משכנתא,  והגעתם לבית חלומותיכם אבל האם דאגתם שבמקרה נזק תוכלו לרכוש הכל מחדש?  הפתרון – ביטוח דירה. הביטוח כולל כיסוי למבנה, תכולה, ביטוח לצד ג', חבות מעבידים, נזקי מים ורעידת אדמה. 

אקו ביטוח ופיננסים מבצעים עבורך בדיקה של הכיסוי הנדרש וירכיבו עבורך חבילה אטרקטיבית ומקצועית לביטוח הדירה