medical-insurance-with-family-stethoscop

ביטוחי בריאות 

במדינת ישראל קיים חוק הקובע שלכל אזרחי ישראל מגיע לקבל שירותי בריאות- קופת חולים.
קופות החולים מציעים מספר סוגים של ביטוחים משלימים- שב"ן ולהם החבר בקופה משלם ישירות מחשבונו. יחד עם זאת, הכיסויים משתנים בין קופה אחת לשנייה. כמו כן, למרות שמדינת ישראל נחשבת כאחת המתקדמות בשירותי הרפואה והטכנולוגיות הרפואיות הפער בין השימוש במכשור הרפואי לבין השירות והגישה של כל אזרח למגוון הרחב של השירותים הרפואיים שניתן לקבל באמצעות המערכת הציבורית לוקה בחסר. 

ביטוח בריאות פרטי מספק מענה למקרים בהם ביטוח הבסיס של קופת החולים אינו מספק והמענה המוצע באמצעות המערכת הציבורית אינו יעיל.

מרכיבים מרכזיים אותם ניתן לרכוש באמצעות ביטוח בריאות פרטי

  • תרופות שאינן נמצאות בסל הבריאות הממלכתי 

  • כיסוי להוצאות ניתוחים פרטיים בישראל ובחו"ל

  • השתלות וטיפולים מיוחדים וחדשניים בארץ בחו"ל (מחליפי ניתוח)

  • כיסוי לניתוחים שאינם מכוסים על ידי השב"ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים

  • קבלת חוות-דעת מרופאים מומחים

  • כתב שירות לייעוצים ובדיקות רפואיות שלא במסגרת ניתוחים (אמבולטורי)

  • בדיקות רפואיות אבחנתיות באמצעות מכשירי הדמייה מתקדמים – אבחון מתקדם מהיר

  • תוספות מותאמות אישית לילדים במסגרת כתב שירות אבחון וליווי להתפתחות הילד והפרעות אכילה. טיפולי פזיותרפיה, קלניאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פסיכולוג ועוד

מומחי אקו ביטוח ופיננסים יתאימו עבורכם את הכיסוי הדרוש ונכון עבורכם ועבור משפחתכם